Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz specializacje (68)
Wybierz termin (23)
pytania(120)

63.

Strategia wentylacji mechanicznej oszczędzającej płuca polega na stosowaniu:

  • A. objętości oddechowej 10-15 ml/kg mc, ciśnienia plateau < 35 cm H2O, PEEP < 3 cm H2O.
  • B. hiperwentylacji pęcherzykowej z hipokapnią i ciśnieniem szczytowym > 50 cm H2O.
  • C. głębokich westchnień o objętości 15-30 ml/kg mc z częstością 6-12 /godzinę.
  • D. objętości oddechowej 5-10 ml/kg mc, PEEP 5-15 cm H2O, dopuszczalnej hiperkapnii.
  • E. wentylacji 100% tlenem z objętością oddechową 3-5 ml/kg mc i częstością 60/min.
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań