Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz specializacje (68)
Wybierz termin (21)
pytania(120)

44.

Operacja Wertheima-Meisa to zabieg:

  • A. radykalnego wycięcia macicy z przydatkami wraz węzłami chłonnymi okołoaortalnymi i biodrowymi.
  • B. całkowitej resekcji gruczołu krokowego.
  • C. uciśnięcia tchawicy podczas szybkiej intubacji.
  • D. resekcji całkowitej sromu.
  • E. określający w sposób właściwy potoczną nazwę „cięcia cesarskiego”.
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań