Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz specializacje (68)
Wybierz termin (21)
pytania(120)

41.

Które ze stwierdzeń odnoszących się do stosowania ketaminy u ciężarnych są prawdziwe?
1) w dawce poniżej 1,1 mg/kg wywiera niewielki wpływ na napięcie ciężarnej macicy;
2) w dawce 1,27-2,2 mg/kg wywołuje wyraźny wzrost napięcia ciężarnej macicy;
3) w dawce powyżej 2,2 mg/kg może zwiększać napięcie macicy o 40%;
4) niezależnie od dawki zawsze zwiększa o 50% kurczliwość ciężarnej macicy;
5) podana w całkowitej dawce 75-100 mg zwiększa na krótko kurczliwość macicy jak iniekcja 10 jednostek oksytocyny.
Prawidłowa odpowiedź to:

  • A. 1,2,3.
  • B. 1,2,3,4.
  • C. 1,2,3,5.
  • D. 2,3,4.
  • E. wszystkie wymienione.
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań