Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz specializacje (68)
Wybierz termin (23)
pytania(120)

34.

Decyzja o rozpoczęciu resuscytacji krążeniowo-oddechowej według Wytycznych 2005 Europejskiej Rady Resuscytacji powinna być podjęta:

  • A. dopiero po stwierdzeniu braku tętna na tętnicy szyjnej.
  • B. u chorego niereagującego na bodźce zewnętrzne.
  • C. u nieprzytomnego bez reakcji na bodźce zewnętrzne, nawet w obecności pojedynczych westchnięć.
  • D. jedynie przy braku oddechu i tętna na tętnicy szyjnej.
  • E. tylko u osoby nieprzytomnej, która nie porusza się i nie kaszle.
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań