Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz specializacje (68)
Wybierz termin (23)
pytania(120)

27.

Do bezwzględnych przeciwwskazań wykonania przeszczepu wątroby w ostrej niewydolności tego narządu nie należy:

  • A. uogólnione zakażenie nie poddające się leczeniu.
  • B. niestabilność hemodynamiczna wymagająca stosowania dużych dawek amin presyjnych.
  • C. nasilone zaburzenia w układzie krzepnięcia krwi w połączeniu z ciężką encefalopatią.
  • D. obrzęk mózgu nie poddający się leczeniu.
  • E. ARDS.
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań