Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz specializacje (68)
Wybierz termin (23)
pytania(120)

23.

Rekombinowane aktywne białko C:
1) ma działanie hamujące układ krzepnięcia;
2) poprawia wyniki leczenia chorych z ciężką sepsą, którzy prezentują niewydolność przynajmniej dwóch narządów lub układów;
3) posiada działanie przeciwzapalne.
Prawidłowa odpowiedź to:

  • A. tylko 1.
  • B. 1,2.
  • C. 2,3.
  • D. wszystkie wymienione.
  • E. żadna z wymienionych.
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań