Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz specializacje (68)
Wybierz termin (23)
pytania(120)

19.

Które z wymienionych leków mogą przyśpieszyć opróżnianie żołądka u chorej w wieku 65 lat, u której rozpoznano atonię tego narządu?
1) metoklopramid;       4) sukralfat;
2) erytromycyna;       5) inhibitory pompy protonowej.
3) glukagon;
Prawidłowa odpowiedź to:

  • A. 1,2.
  • B. 1,3,4,5.
  • C. 3,4,5.
  • D. 4,5.
  • E. wszystkie wymienione.
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań