Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz specializacje (68)
Wybierz termin (23)
pytania(120)

15.

Podczas stosowania znieczulenia z niskimi przepływami i mieszaniny powietrza z tlenem, stężenie tlenu w świeżym gazie powinno:

  • A. wynosić przynajmniej 50% tak w przypadku low-flow, jak i minimal-flow.
  • B. wynosić w przypadku low-flow, przynajmniej 50%, a w przypadku minimal-flow przynajmniej 60%.
  • C. wynosić w przypadku low-flow przynajmniej 60%, a w przypadku minimal-flow przynajmniej 50%.
  • D. zmieniać się w trakcie znieczulenia zależnie od aktualnych potrzeb.
  • E. być niższe niż w przypadku stosowania mieszaniny podtlenku azotu z tlenem.
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań