Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz specializacje (68)
Wybierz termin (23)
pytania(120)

9.

Do leków immunosupresyjnych nie należy:

  • A. cyklosporyna.
  • B. takrolimus.
  • C. ATG.
  • D. allopurynol.
  • E. azatiopryna.
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań