Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz specializacje (68)
Wybierz termin (23)
pytania(120)

7.

Znieczulasz chorego do operacji laparoskopowego usunięcia wyrostka robaczkowego. Nagle u chorego występują wahania ciśnienia tętniczego krwi, spadek wysycenia hemoglobiny tlenem oraz wzrost ciśnienia wdechowego. W tej sytuacji należy:
1) wypuścić dwutlenek węgla z jamy otrzewnowej;
2) jak najszybciej zakończyć operację i wybudzić chorego;
3) otworzyć szeroko jamę otrzewnową;
4) wykonać RTG klatki piersiowej o ile nie spowoduje to zwłoki mogącej powodować zagrożenie życia chorego;
5) zdrenować jamę opłucnową.
Prawidłowa odpowiedź to:

  • A. 1,2.
  • B. 1,3.
  • C. 1,4,5.
  • D. tylko 2.
  • E. 1,3,4,5.
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań