Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz specializacje (68)
Wybierz termin (23)
pytania(120)

2.

Które ze stwierdzeń nie odnosi się do zastosowania kapnometrii?

  • A. za pomocą kapnometrii można potwierdzić prawidłową intubację dotchawiczą.
  • B. końcowo-wydechowe ciśnienie parcjalne CO2 jest zwykle wyższe niż PaCO2 we krwi tętniczej.
  • C. stężenie dwutlenku węgla wzrasta podczas wydechu.
  • D. w hipertermii złośliwej krzywa kapnograficzna charakteryzuje się szybkim wzrostem stężenia CO2.
  • E. przy dużej częstości oddechów trzeba zadbać o odpowiednią szybkość próbkowania.
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań