Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz specializacje (66)
Wybierz termin (18)
pytania(120)

108.

Wskazaniem do rozpoczęcia leczenia (w szczególności chemioterapii) przewlekłej białaczki limfocytarnej jest:
1) zajęcie węzła chłonnego potwierdzone badaniem histopatologicznym;
2) limfocytoza ³ 30000/µl;
3) autoimmunologiczna niedokrwistość hemolityczna lub małopłytkowość.
Prawidłowa odpowiedź to:

  • A. 1,2.
  • B. tylko 2.
  • C. tylko 3.
  • D. żadna z wymienionych.
  • E. wszystkie wymienione.
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań