Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz specializacje (66)
Wybierz termin (26)
pytania(120)

114.

Wskaż prawdziwe stwierdzenie:
1) nadreaktywność oskrzeli jest fundamentalną cechą POChP, występuje u 100% chorych;
2) nadreaktywność oskrzeli może być swoista, określa się ją wielkością skurczu po alergenie;
3) nieswoista nadreaktywność oskrzeli zostaje wykryta tylko wysiłkiem jako bodźcem ujawniającym;
4) nadreaktywność nieswoistą oskrzeli określa się tzw. wartością progrową (PC20) czyli najmniejszym stężeniem bronchospasmogenu wywołującego 20% spadek FEV1;
5) nadreaktywność określana jest jako duża, gdy PC20 dla metacholiny wynosi 4-8 mg/ml.
Prawidłowa odpowiedź to:

  • A. 1,2.
  • B. 1,2,3.
  • C. 2,4.
  • D. 1,5.
  • E. 4,5.
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań