Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz specializacje (66)
Wybierz termin (26)
pytania(120)

105.

Wskaż prawidłowe stwierdzenia odnoszące się do obturacyjnego bezdechu podczas snu (OBPS):
1) na OBPS 2-3 razy częściej chorują mężczyźni;
2) zwiększenie masy ciała nie ma wpływu na wystąpienie OBPS;
3) u chorych na OBPS głównym miejscem obturacji jest nosogardło;
4) u chorych na OBPS głównym miejsce obturacji jest część krtaniowa;
5) łączy wskaźnik bezdechu (AI - apnea index) oraz okresów spłyconego oddychania na godzinę snu (HI- hypnoe index) (AHI - apnea + hypnoe index) u osób zdrowych przekracza wartość 20.
Prawidłowa odpowiedź to:

  • A. 1,2.
  • B. 2,5.
  • C. 1,4.
  • D. 4,5.
  • E. 1,3.
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań