Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz specializacje (66)
Wybierz termin (26)
pytania(120)

89.

Chory lat 45, palący 20 papierosów na dobę przez 20 lat od wielu lat kaszle i wykrztusza śluzową plwocinę. Od kilku miesięcy wystąpiła narastająca duszność utrudniająca mu normalne funkcjonowanie. W badaniu przedmiotowym nie znaleziono zasadniczych odchyleń od normy. Wykonane zdjęcie radiologiczne klatki piersiowej nie wykazało zmian. Jakie badanie będzie optymalne dla ustalenia rozpoznania?

  • A. EKG.
  • B. tomografia komputerowa klatki piersiowej.
  • C. spirometria.
  • D. test wysiłkowy.
  • E. zbadanie ciśnienia parcjalnego gazów krwi tętniczej.
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań