Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz specializacje (66)
Wybierz termin (26)
pytania(120)

69.

Test 14C w systemie Bactec-460 TB służy do:

  • A. izolowania prątków gruźlicy.
  • B. badania metabolizmu prątków.
  • C. odróżnienia prątków M. tuberculosis complex od MOTT.
  • D. różnicowania M. tuberculosis od wszystkich innych gatunków.
  • E. określenia lekooporności prątków.
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań