Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz specializacje (66)
Wybierz termin (26)
pytania(120)

66.

Które z poniższych kryteriów są przydatne w różnicowaniu płynu wysiękowego pobranego w trakcie nakłucia opłucnej?
1) stosunek stężenia białka w płynie do jego stężenia w surowicy jest większy niż 0,5;
2) stosunek stężenia białka w płynie do jego stężenia w surowicy jest mniejszy niż 0,5;
3) stosunek stężenia białka w płynie do jego stężenia w surowicy jest większy niż 0,6;
4) stosunek aktywności LDH w płynie do jej aktywności w surowicy jest większy niż 0,5;
5) stosunek aktywności LDH w płynie do jej aktywności w surowicy jest większy niż 0,6.
Prawidłowa odpowiedź to:

  • A. 1,2,3.
  • B. 1,5.
  • C. 1,3,4.
  • D. 1,3,5.
  • E. 2,3,4,5.
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań