Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz specializacje (66)
Wybierz termin (26)
pytania(120)

19.

Popromienne zapalenie pęcherzyków płucnych charakteryzuje się:
1) dusznością, suchym kaszlem i gorączką;
2) hipoksemią;
3) nieobecnością zmian miąższowych w obrazie RTG;
4) ustąpieniem objawów po kortykoterapii systemowej;
5) hiperkapnią.
Prawidłowa odpowiedź to:

  • A. 1,2,3.
  • B. 1,2,4.
  • C. 2,3,4.
  • D. 1,3,4.
  • E. 1,2,5.
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań