Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz specializacje (66)
Wybierz termin (21)
pytania(120)

61.

Leki fibrynolityczne:

  • A. hamują cykliczną przemianę nadtlenku witaminy K w aktywną biologicznie witaminę K.
  • B. powodują aktywację naturalnego układu fibrynolitycznego organizmu, prowadząc do przemiany plazminogenu (jeden łańcuch) w czynny enzym proteolityczny - plazminę (podwójny łańcuch).
  • C. nieodwracalnie hamują aktywność konstytutywnej cyklooksygenazy.
  • D. zwiększają aktywność inhibitora zewnątrzpochodnego mechanizmu krzepnięcia krwi.
  • E. nieodwracalnie hamują wiązanie ADP ze znajdującym się na płytkach receptorem P2Y12.
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań