Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz specializacje (66)
Wybierz termin (21)
pytania(120)

31.

Wskaż, która z wymienionych poniżej prób służy do oceny wydolności tętniczego łuku dłoniowego ręki przed planowanym wytworzeniem przetoki tętniczo-żylnej do hemodializ:

  • A. próba Adsona.
  • B. próba Allena.
  • C. próba Perthesa.
  • D. próba Pratta.
  • E. żadna z odpowiedzi nie jest prawdziwa.
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań