Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz specializacje (68)
Wybierz termin (10)
pytania(120)

47.

Do bezwzględnych przeciwwskazań do leczenia fibrynolitycznego należą:
1) tętniak rozwarstwiający aorty;  4) przebyty udar krwotoczny mózgu;
2) ostre zapalenie osierdzia;    5) źle kontrolowane nadciśnienie tętnicze.
3) czynne krwawienie;
Prawidłowa odpowiedź to:

  • A. 1,2,3,4.
  • B. 2,3,4,5.
  • C. 1,3,4,5.
  • D. 1,2,4,5.
  • E. wszystkie wymienione.
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań