Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz specializacje (68)
Wybierz termin (10)
pytania(120)

37.

Zapalenie żył głębokich różnicujemy z:

  • A. zapalenie mięśni lub ścięgien, pękniętą torbielą Beckera.
  • B. zapaleniem nerwu kulszowego, rumieniem guzowatym.
  • C. niedokrwieniem kończyny, obrzękiem chłonnym.
  • D. prawdziwe są odpowiedzi A,B,C.
  • E. prawdziwe są odpowiedzi A i C.
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań