Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz specializacje (66)
Wybierz termin (22)
pytania(120)

116.

Optymalny schemat leczenia przewlekłego zapalenia wątroby typu C obejmuje:

  • A. monoterapię Interferonem alfa przez okres 6 miesięcy.
  • B. monoterapię Interferonem alfa przez okres 12 miesięcy.
  • C. monoterapię Interferonem alfa (12-miesięczną) ze wstępną fazą sterydoterapii.
  • D. terapię skojarzoną Interferonem alfa i Ribawiryną przez okres 6 miesięcy.
  • E. terapię skojarzoną Interferonem alfa i Ribawiryną przez okres 12 miesięcy.
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań