Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz specializacje (66)
Wybierz termin (26)
pytania(120)

112.

W badaniu gazometrycznym, poza PaO2 i PaCO2, oznacza się pH krwi tętniczej i poziom wodorowęglanów [HCO3-] w surowicy krwi w celu:
1) wykluczenia wtórnej hiperkapni w przebiegu alkalozy metabolicznej;
2) rozpoznania ostrej kwasicy oddechowej;
3) rozpoznania przewlekłej kwasicy oddechowej.
Prawidłowa odpowiedź to:

  • A. tylko 1.
  • B. 2, 3.
  • C. 1, 3.
  • D. 1, 2, 3.
  • E. żadna z powyższych.
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań