Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz specializacje (66)
Wybierz termin (29)
pytania(120)

14.

U pacjenta z ostrym zespołem wieńcowym, u którego występuje podwyższone ciśnienie tętnicze można zastosować następujące leki, z wyjątkiem:

  • A. metoprolol i.v.
  • B. nitrogliceryna p.o./i.v.
  • C. nifedypina p.o.
  • D. werapamil p.o./i.v.
  • E. enalapril p.o.
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań