Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz specializacje (68)
Wybierz termin (29)
pytania(120)

9.

Które stwierdzenia dotyczące zatoki włosowej są prawdziwe?
1) występuje częściej u mężczyzn;
2) występuje wyłącznie w okolicy krzyżowej;
3) pojawia się przed okresem dojrzewania.
Prawidłowa odpowiedź to:

  • A. tylko 1.
  • B. wszystkie wymienione.
  • C. tylko 2.
  • D. 1,3.
  • E. żadna z wymienionych.
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań