Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz specializacje (66)
Wybierz termin (26)
pytania(120)

107.

Chorym w IV stadium zaawansowania NSCLC, w dobrym stanie ogólnym, u których choroba postępuje pomimo zastosowania chemioterapii opartej na związkach platyny należy zaproponować:

  • A. teleradioterapię.
  • B. leczenie objawowe.
  • C. chemioterapię II-go rzutu - docetaksel.
  • D. chemioterapię II-go rzutu - paklitaksel.
  • E. bloker receptora naskórkowegoczynnika wzrostu - EGFR.
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań