Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz specializacje (66)
Wybierz termin (26)
pytania(120)

25.

W kondensacie powietrza wydechowego u chorych na POChP stwierdza się, w porównaniu z grupą kontrolną, wzrost stężenia nadtlenku wodoru, który jest jednym z markerów stresu oksydacyjnego:
1) reakcja ta jest swoista dla POChP;
2) jest to reakcja nieswoista, gdyż występuje także u pacjentów z innymi chorobami np. zapaleniem płuc;
3) ponieważ stężenie nadtlenku wodoru rośnie u chorych z zaostrzeniem choroby- może służyć do monitorowania przebiegu POChP;
4) występuje tylko u chorych na POChP palaczy papierosów;
5) H2O2 jako marker stresu oksydacyjnego nie ma związku z paleniem tytoniu.
Prawidłowa odpowiedź to:

  • A. 1,3.
  • B. 2,3.
  • C. 2,3,4.
  • D. 2,4.
  • E. 3,4.
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań