Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz specializacje (66)
Wybierz termin (21)
pytania(120)

94.

Którego z poniższych objawów klinicznych i laboratoryjnych nie stwierdza się w zespole antyfosfolipidowym?

  • A. nadpłytkowości.
  • B. zakrzepicy żylnej.
  • C. zakrzepicy tętniczej.
  • D. obecności antykoagulanta toczniowego.
  • E. obecności przeciwciał antykardiolipinowych klasy IgG lub IgM.
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań