Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz specializacje (66)
Wybierz termin (21)
pytania(120)

57.

Podczas arteriografii w projekcji A-P rozszerzenie tętnicy meandrującej świadczy pośrednio o:

  • A. krytycznym zwężeniu początkowego odcinka pnia trzewnego.
  • B. o obecności znacznych rozmiarów guza jamy brzusznej i modelowaniu się na nim naturalnego pomostu pomiędzy tętnicą krezkową górną i dolną.
  • C. o braku potrzeby zespolenia tętnicy krezkowej dolnej do boku protezy po wycięciu tętniaka aorty.
  • D. o zwężeniu lub niedrożności tętnicy krezkowej górnej.
  • E. zwężeniu lub niedrożności więcej niż dwóch dużych naczyń zaopatrujących narządy jamy brzusznej.
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań