Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz specializacje (68)
Wybierz termin (23)
pytania(120)

93.

Która z informacji o mannitolu stosowanym w ostrej niewydolności nerek (onn) jest prawdziwa?

  • A. jest środkiem osmotycznie czynnym zwiększającym utratę wody i zmniejszającym utratę jonu sodowego w cewkach proksymalnych i pętli Henlego.
  • B. zastosowanie mannitolu w terapii onn ograniczone jest do przypadków wywołanych rabdomiolizą.
  • C. podanie mannitolu istotnie zmniejsza śmiertelność chorych z onn.
  • D. ze względu na działanie moczopędne podanie mannitolu zapobiega obrzękowi płuc.
  • E. podanie mannitolu u chorych z onn skraca długość leczenia nerkozastępczego.
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań