Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz specializacje (68)
Wybierz termin (23)
pytania(120)

88.

U chorych z urazowym obrażeniem mózgu może dochodzić do obrzęku mózgu. Wgłobienie pnia mózgu powoduje wystąpienie odruchu Cushinga charakteryzowanego przez:

  • A. tachykardię i spadek ciśnienia.
  • B. przedsionkowe i komorowe zaburzenia rytmu.
  • C. zaburzenia rytmu oddechowego - oddech apneustyczny.
  • D. bradykardię i nadciśnienie tętnicze.
  • E. prawdziwe są odpowiedzi A,B i C.
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań