Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz specializacje (68)
Wybierz termin (23)
pytania(120)

61.

Nerki noworodka mają ograniczoną zdolność:
1) zwrotnego wchłaniania sodu;     4) zagęszczania moczu;
2) zwrotnego wchłaniania wapnia;   5) wydalania kreatyniny.
3) wydalania jonów wodoru;
Prawidłowa odpowiedź to:

  • A. wszystkie wymienione.
  • B. 1,5.
  • C. 2,4.
  • D. 1,3,4.
  • E. 3,4,5.
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań