Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz specializacje (68)
Wybierz termin (21)
pytania(120)

57.

Który z podanych anestetyków nie powinien być stosowany w obrażeniach ośrodkowego układu nerwowego?

  • A. etomidat.
  • B. ketamina.
  • C. tiopental.
  • D. metohexital.
  • E. midazolam.
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań