Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz specializacje (68)
Wybierz termin (23)
pytania(120)

44.

Która z przedstawionych poniżej blokad nerwów obwodowych jest związana z potencjalnie najwyższym stężeniem lidokainy we krwi, po zastosowaniu takich samych dawek?

  • A. podskórna nasiękowa.
  • B. splotu ramiennego.
  • C. nerwów międzyżebrowych.
  • D. splotu lędźwiowego z dostępu tylnego.
  • E. splotu lędźwiowego z dostępu przedniego.
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań