Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz specializacje (68)
Wybierz termin (23)
pytania(120)

39.

W resuscytacji po porodzie wskazaniem do stosowania wentylacji u noworodka jest:

  • A. bezdech lub oddech typu „gasping”.
  • B. bradykardia < 85-90/min przy zachowanym własnym oddechu.
  • C. utrzymywanie się uogólnionej sinicy pomimo oddychania 100% tlenem.
  • D. prawdziwe są odpowiedzi A i C.
  • E. wszystkie odpowiedzi są prawdziwe.
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań