Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz specializacje (68)
Wybierz termin (23)
pytania(120)

28.

U chorego z obniżonym ciśnieniem tętniczym, prawidłowym ośrodkowym ciśnieniem żylnym (OCŻ), podwyższonym ciśnieniem zaklinowania w tętnicy płucnej (PAOP) oraz niskim rzutem serca (CO) i objętością wyrzutową (SV) lewej komory rozpoznaje się wstrząs:

  • A. hipowolemiczny.
  • B. kardiogenny z niewydolnością lewokomorową.
  • C. kardiogenny z niewydolnością prawokomorową.
  • D. dystrybucyjny septyczny.
  • E. dystrybucyjny anafilaktyczny.
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań