Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz specializacje (66)
Wybierz termin (29)
pytania(120)

29.

Które stwierdzenie dotyczące nadciśnienia tętniczego w podeszłym wieku jest fałszywe?

  • A. najczęstszą postacią nadciśnienia tętniczego jest izolowane nadciśnienie skurczowe.
  • B. na ogół leczenie hipotensyjne powinno się rozpoczynać, gdy ciśnienie tętnicze skurczowe wynosi ≥ 160 mmHg.
  • C. ciśnienie tętnicze należy obniżać stopniowo, rozpoczynając od małych dawek leków hipotensyjnych.
  • D. w przypadku izolowanego skurczowego nadciśnienia tętniczego zaleca się w pierwszej kolejności stosowanie diuretyku tiazydowego/tiazydopodobnego lub blokera kanału wapniowego.
  • E. leczenie hipotensyjne u chorych w wieku > 80 lat nie zmniejsza chorobowości i śmiertelności z przyczyn sercowo-naczyniowych.
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań