Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz specializacje (66)
Wybierz termin (28)
pytania(120)

8.

Chirurgiczne leczenie otyłości w obserwacji kilkunastoletniej prowadzi do:

  • A. zwiększenia ogólnego ryzyka zgonu.
  • B. zmniejszenia ogólnego ryzyka zgonu.
  • C. zmniejszenia ogólnego ryzyka zgonu pod warunkiem wyłączenia z analizy zgonów we wczesnym okresie pooperacyjnym.
  • D. nie wpływa na ogólne ryzyko zgonów.
  • E. nie przeprowadzono dotychczas badań, które oceniałyby powyższe zagadnienie.
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań