Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz specializacje (68)
Wybierz termin (23)
pytania(120)

59.

Do wyższych ośrodków w mózgu kontrolujących ośrodki naczynioruchowe należą:
1) podwzgórze;
2) kora mózgowa;
3) układ limbiczny.
Prawidłowa odpowiedź to:

  • A. tylko 1.
  • B. 1,2.
  • C. 1,3.
  • D. wszystkie wymienione.
  • E. tylko 3.
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań