Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz specializacje (68)
Wybierz termin (23)
pytania(120)

8.

Zgodnie z Wytycznymi Polskiego Towarzystwa Anestezjologii i Intensywnej Terapii określającymi zasady kwalifikacji oraz kryteria przyjęcia chorych do Oddziałów Anestezjologii i Intensywnej Terapii pierwszeństwo przyjęcia do OAiIT mają chorzy:

  • A. znajdujący się w stadium terminalnym choroby układu krążenia, u których doszło do powikłań w postaci ostrego procesu chorobowego o różnej etiologii.
  • B. z udokumentowanym wywiadem dotyczącym schorzeń ośrodkowego układu nerwowego, u których nagle doszło do istotnego pogorszenia ogólnego stanu zdrowia.
  • C. w bezpośrednim okresie pooperacyjnym, u których doszło do ostrej dysfunkcji ośrodkowego układu nerwowego.
  • D. z umiarkowanego stopnia niewydolnością krążenia.
  • E. z rozpoznaną śmiercią mózgu niebędący potencjalnymi dawcami narządów.
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań