Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz specializacje (68)
Wybierz termin (23)
pytania(120)

6.

Zgodnie z Wytycznymi Polskiego Towarzystwa Anestezjologii i Intensywnej Terapii określającymi zasady kwalifikacji oraz kryteria przyjęcia chorych do Oddziałów Anestezjologii i Intensywnej Terapii pierwszeństwo przyjęcia do OAiIT mają chorzy:

  • A. z umiarkowanego stopnia niewydolnością oddechową.
  • B. u których zaistniała potrzeba przeprowadzenia poważnego zabiegu operacyjnego.
  • C. znajdujący się w stadium terminalnym choroby układu oddychania, a u których doszło do powikłań w postaci ostrego procesu chorobowego o różnej etiologii.
  • D. z ostrą niewydolnością oddechową wymagający leczenia wybranymi technikami wentylacji mechanicznej.
  • E. w stanie wegetatywnym.
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań