Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz specializacje (68)
Wybierz termin (23)
pytania(120)

4.

Wskaż prawdziwe stwierdzenia dotyczące interleukiny 10:
1) należy do głównych interleukin przeciwzapalnych;
2) hamuje wytwarzanie mediatorów prozapalnych oraz wpływa na aktywność limfocytów T;
3) jej nadmiar działa niekorzystnie, zwiększa bowiem prawdopodobieństwo wystąpienia zespołu CARS i powikłań infekcyjnych.
Prawidłowa odpowiedź to:

  • A. tylko 1.
  • B. 1,2.
  • C. wszystkie wymienione.
  • D. tylko 2.
  • E. 2,3.
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań