Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz specializacje (66)
Wybierz termin (29)
pytania(120)

76.

U chorych po pierwotnej radykalnej operacji raka jajnika należy:

  • A. przeprowadzić chemioterapię uzupełniającą.
  • B. przeprowadzić radioterapię uzupełniającą.
  • C. przeprowadzić chemioradioterapię uzupełniającą.
  • D. poddać chorą obserwacji z monitorowaniem CA 125.
  • E. uzależnić postępowanie od wyników CA 125 oraz PET-CT.
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań