Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz specializacje (68)
Wybierz termin (10)
pytania(120)

93.

Inhibitory reduktazy 3-hydroksy-3-metylo-glutarylo-koenzymu A (HMG-CoA) mają ugruntowaną rolę w terapii hiperlipidemii, zapobieganiu zdarzeniom sercowo-naczyniowym u pacjentów z wysokim ryzykiem sercowo-naczyniowym, a także w stabilizacji blaszek miażdżycowych i redukcji ryzyka zgonu po przebytym ostrym zespole wieńcowym. Wskaż prawdziwe zdanie na temat roli, jaką inhibitory reduktazy HMG-CoA odgrywają w terapii stenozy aortalnej o etiologii degeneracyjnej:

  • A. wszystkie inhibitory reduktazy HMG-CoA zmniejszają progresję stenozy aortalnej, co udowodniono w randomizowanych badaniach klinicznych.
  • B. atorwastatyna jako jedyna statyna zmniejsza tempo progresji stenozy aortalnej, co udowodniono w randomizowanych badaniach klinicznych.
  • C. simwastatyna jako jedyna statyna zmniejsza tempo progresji stenozy aortalnej, co udowodniono w randomizowanych badaniach klinicznych.
  • D. rosuwastatyna jako jedyna statyna zmniejsza tempo progresji stenozy aortalnej, co udowodniono w randomizowanych badaniach klinicznych.
  • E. inhibitory reduktazy HMG-CoA nie modyfikują progresji degeneracyjnej stenozy aortalnej, jednak ich zastosowanie jest uzasadnione w przypadku współistnienia hiperlipidemii i/lub choroby wieńcowej.
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań