Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz specializacje (66)
Wybierz termin (29)
pytania(120)

85.

Następujące stwierdzenie jest nieprawdziwe w odniesieniu do zespołów mielodysplastycznych:

  • A. są to nowotworowe choroby krwi.
  • B. są związane z charakterystycznymi zaburzeniami chromosomalnymi.
  • C. mają podłoże autoimmunizacyjne.
  • D. mogą ulegać transformacji do ostrych białaczek.
  • E. mogą być wyleczone przeszczepieniem allogenicznego szpiku.
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań