Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz specializacje (66)
Wybierz termin (28)
pytania(120)

94.

W przypadku wystąpienia u chorego objawów hiponatremii należy jak najszybciej wyrównać niedobory sodu przez podanie hipertonicznego roztworu chlorku sodu. Leczenie takie może doprowadzić do:

  • A. hiperwolemii i obrzęku płuc.
  • B. hipowolemii i tachykardii.
  • C. niedrożności porażennej przewodu pokarmowego.
  • D. hiperglikemii.
  • E. ciężkiej metabolicznej zasadowicy.
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań