Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz specializacje (68)
Wybierz termin (23)
pytania(120)

112.

Które z wymienionych stwierdzeń dotyczących okołordzeniowego stosowania opioidów są prawdziwe?
1) okołordzeniowe stosowanie morfiny pozbawione jest typowej dla opioidów depresji oddychania;
2) hydrofilne opioidy podane okołordzeniowo działają krócej niż preparaty o dużej lipofilności;
3) szybkość działania opioidów podanych okołordzeniowo zależy od ich lipofilności;
4) okołordzeniowe stosowanie opioidów pozwala na uniknięcie większości charakterystycznych dla opioidów systemowych działań niepożądanych.
Prawidłowa odpowiedź to:

  • A. 1,2,3.
  • B. 1,3,4.
  • C. 2,4.
  • D. 3,4.
  • E. wszystkie wymienione.
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań