Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz specializacje (68)
Wybierz termin (23)
pytania(120)

110.

Które z wymienionych stwierdzeń dotyczących wieloobjawowego miejscowego zespołu bólowego (kauzalgii) są prawdziwe?

  • A. jest spowodowana częściowym uszkodzeniem pnia nerwu.
  • B. pojawiające się zmiany troficzne obejmują tkankę podskórną, kości i stawy.
  • C. pierwsze symptomy pojawiają się natychmiast po uszkodzeniu nerwu.
  • D. prawdziwe są odpowiedzi A i B.
  • E. wszystkie odpowiedzi są prawdziwe.
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań