Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz specializacje (68)
Wybierz termin (23)
pytania(120)

62.

Do szpitala został przyjęty 6-tygodniowy chłopiec o masie ciała 3100 g, z uwięźniętą prawostronną przepukliną pachwinową, wymiotujący od 2 godzin. Z wywiadu wiadomo, że urodził się w 33 tygodniu życia płodowego, z masą ciała 2100 g. W okresie okołoporodowym przebył żółtaczkę z najwyższym stężeniem bilirubiny 6,5 mg%. Dyżurny chirurg zlecił przetoczenie 100 ml roztworu mleczanowego Ringera i odprowadził przepuklinę, która po 3 godzinach ponownie uwięzła. Podjęto decyzję o operacji. Dziecko zostało wprowadzone do znieczulenia tiopentalem (5 mg/kg), atrakurium (0,5 mg/kg) i fentanylem (5 mcg/kg). Podczas indukcji i wentylacji zestawem Jacksona-Reesa przez szczelną maskę twarzową końcowo-wydechowe stężenie dwutlenku węgla spadło do 0,8-0,9 vol.%. Opisana sytuacja została najprawdopodobniej spowodowana:

  • A. awarią kapnometru.
  • B. znacznym spadkiem ciśnienia tętniczego po podaniu tiopentalu.
  • C. obkurczeniem się naczyń płucnych po podaniu atrakurium.
  • D. rozcieńczeniem gazu wydychanego przez świeży gaz dopływający przez boczne ramię rurki T.
  • E. nadmierną ucieczkę gazu z układu.
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań